top of page
01
02
03
04
05
06

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

REFORMA IES EUROPA
(JOAN MIRÓ)

Any del projecte: juliol 2008
Final d'obra: novembre 2013

UBICACIÓ

Avinguda d'Europa, 153

L'Hospitalet de Llobregat, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La proposta contempla l'adequació dels edificis A i B existents i preveu alhora la substitució de l'edifici C per tal de poder ordenar tot el conjunt des de l'accés i a través d'un nou porxo -i pèrgola- que connecta els tres edificis i condueix cap a la pista poliesportiva que serà també de nova construcció.

 

En l'edifici A es manté bàsicament el programa actual si bé la proposta posa ordre a totes les plantes tant per complir amb el programa d'un IES 2/2 com per adaptar-se a la normativa vigent i als criteris de disseny de centres escolars del Departament d'Educació. La substitució de l'escala existent i la construcció d'una escala nova per tal de donar compliment a la normativa pel que fa a la protecció davant del risc d'incendi a l'altra banda del pati central fa que organitzativament cada planta quedi estructurada amb dues barreres de 12,80 metres d'amplada i 38 metres de longitud, amb una zona entre les dues que conté les escales, el pati central i dos patis laterals que queden oberts. Cada barra queda alhora organitzada en funció del seu perímetre, ja que té dos parts reculades que defineixen clarament tres zones grans i dues petites.

 

En l'edifici B també es manté bàsicament el programa actual si bé es preveu redistribuir-lo per tal d'acostar-se el màxim possible al programa establert pel Departament d'Educació.

Amb l'enderroc i nova construcció de l'edifici C s'aconsegueix disposar d'un corredor amb pèrgola i porxo que permet organitzar les circulacions exteriors del centre fins a la zona de les pistes esportives. Centrat en aquest corredor es disposa la pèrgola i porxo longitudinalment amb ramals que connecten amb tots els edificis per tal de poder circular entre els edificis del centre sota cobert.

bottom of page