ALTRES

PLANTEJAMENT

Urbanització del carreró  de l'Hort d'en Favà 

Districte de Ciutat Vella, casc antic de Barcelona

Projecte Executiu i Direcció d'Obra, 2015

Ajuntament de Barcelona

Llicència Ambiental de la segona fase del Centre Sant Pere Apòstol 

Carrer Sant Pere més Alt 25. Districte de Ciutat Vella, casc antic de Barcelona

Projecte, 2014

Ajuntament de Barcelona

Pla de millora urbana d'ordenació volumètrica 

Carrer Sana Rosalia 113 i Josep Sangenís 24 de Barcelona

Projecte, 2006

TASTE 2000 SL

Pla especial d'ordenació i protecció del xalet "La Cima"

Caldes d'Estrac

Projecte, 1997

Gwendolin Trubb

Estudi d'afectació del tram de Sitges-Comarruga de l'autopista A-16

Autopista A-16

Projecte, 1995

Dromogest