top of page
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

RODA DE TER

CEIP MARE DE DÉU DEL SÒL DEL PONT

Any del projecte: 2006
Final d'obra: novembre 2014

UBICACIÓ

Carrer de les Escoles, s/n

Roda de Ter, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El conjunt d’edificacions existents que són molt diverses així com la seva disposició en el solar, juntament amb la necessitat d’augment de superfície per a que el centre pugui funcionar correctament amb dues línies, determina la proposta. Per una banda es compta amb els dos edificis originals de l’escola que estan protegits i als que cal fer notables intervencions de rehabilitació, millora i adaptació a normatives. Per altra banda es reforma i amplia l’edifici que es va acabar el 1998 alhora que es construeix el gimnàs com un edifici independent i associat a les pistes esportives per a un funcionament autònom.

La proposta pretén organitzar tot el conjunt dotant-lo d’un ordre que
actualment no té. Així, l’establiment d’un accés principal juntament amb l’organització de les circulacions entre els diferents edificis i del conjunt de l’urbanització per una banda i la reorganització funcional dels edificis originals i l’ampliació per a contenir els usos mal resolts en l’actualitat per l’altra permeten integrar els diversos edificis en un conjunt ordenat.

 

S’ha aplicat criteris de reducció de la intervenció procurant obtenir en els diferents cassos una minimització del manteniment així com estalvi energètic, contemplant-se sistemes constructius similars als existents per tal de no augmentar la diversitat de solucions constructives i formals.

bottom of page