top of page
01
02
03
04
05
06
07

CANET DE MAR

EDIFICI D'HABITATGES A CANET

Any de projecte: juny 2002

Final d'obra: desembre 2004

UBICACIÓ

Riera Buscarons, 15

Canet de Mar, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

L’edifici s’aixeca sobre un solar de planta trapezoïdal situat al casc antic entre les dues rieres principals del poble, configurant-se com a tester d’illa de cases amb una única mitgera. 

 

Amb planta baixa i dues plantes pis, més una tercera planta d’aprofitament parcial del sotacoberta segons la normativa urbanística, distribueix a nivell de carrer els 2 locals comercials a la façana de la Riera Buscarons, la de major trànsit de vehicle i vianants, quedant l’accés a l’escala comunitària i les places d’aparcament en les altres dues façanes. 

 

A les plantes superiors es disposen els 5 habitatges amb un programa similar però diferent distribució, tan pel que fa als dos habitatges de planta primera com als tres dúplex de les plantes segona i sotacoberta. L’alineació endarrerida d’aquesta planta superior possibilita l’aparició d’una d’una terrassa perimetral i privativa per zones a cadascun d’ells. 

 

La formalització del volum, que per la singularitat de la proposta organitzativa defuig de la distribució regular de buits i plens en les façanes, incideix la desmaterialització de les cantonades perque, donades les reduïdes dimensions dels vials als que s’aboquen, permet a les peces principals dels habitatges un millor assolejament i un millor control de vistes. L’estructura de barres amb pilars i jàsseres d’acer, i forjats de formigó amb xapa col.laborant, fa possible aquesta alteració de la caixa en les seves arestes que s’accetua amb la projecció dels balcons en unes façanes predominantment planes i en les que, per respecte a l’edificació tradicional de l’entorn, hi ha domini del ple sobre el buit i de la proporció vertical de les seves obertures.

bottom of page