top of page
01
02
03
04

FINESTRELLES, ESPLUGUES DE LLOBREGAT

CASA ROCABERT

Any del projecte: maig 2003

Final d’obra: juliol 2004

UBICACIÓ

C/ Rocabert, 4
Esplugues de Llobregat, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El solar esdevé frontera entre el conjunt consolidat d’habitatges entre mitgeres i l’habitatge aillat en cantonada del carrer Finestrelles, pel que l’edificació formalitza la seva mitgera com una tercera façana.


S’aixeca en dues plantes amb els 6 m de façana i 11 m de fondària edificable sobre un terreny en pendent que permet l’aprofitament parcial d’una tercera planta, semissoterrada i oberta a un pati interior.
 

El tram de coberta inclinada habilita un espai auxiliar annex al badalot de l’escala amb la que s’accedeix al terrat.
 

Es destinen a usos diurns les plantes baixa i semissoterrada i als nocturns les superiors, havent disposat a la façana sud les peces principals de l’habitatge en benefici de les millors vistes i millor orientació.

bottom of page