top of page
01
02
03
04
05

BARCELONA

MOBILIARI DEL CENTRE SANT PERE APÒSTOL

Any de projecte: juliol 2015

Final d'obra: desembre 2015

UBICACIÓ

Carrer de Sant Pere més Alt, 25

Barcelona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La rehabilitació del Centre Cultural Sant Pere Apòstol (1ª fase) del carrer Sant Pere més Alt de la ciutat de Barcelona, es trobava en el seu procés d'execució. Atès que s'havia completat la part de projecte i d'execució material de les obres de deconstrucció, consolidació i adaptació a la normativa vigent, ara es pretenia acabar el treball subministrant el mobiliari i complements necessaris per al funcionament del centre, així com la senyalística imprescindible, donat que es tractava d'uns espais destinats a ús públic d'una certa diversitat.

Del resultat del programa del projecte esmentat es van triar una sèrie d'àmbits d'acció en els que el projecte del mobiliari havia de donar completa resposta funcional al conjunt. Els àmbits en qüestió eren: l'accés, la platea del teatre, els camerinos, l'amfiteatre i l'auditori. Cada un d'ells presentava unes necessitats funcionals pròpies que el projecte contemplava i que corresponien al programa que l'edifici ja contenia abans de la rehabilitació.

En l'accés al conjunt, i pensant també en una possible segona fase, es van ubicar els serveis sanitaris, que caldria dotar dels complements necessaris (porta-rotlles, papereres, etc.).

La platea del teatre, situada a la planta baixa de l'edifici, calia que es pogués transformar en un espai polivalent per festes i celebracions diverses, motiu pel qual va obligar a col·locar butaques lliscants que quedessin emmagatzemades en la part inferior de la cabina de control, com ja es preveia al projecte d'arquitectura, de la mateixa manera que s'hi incloïen les guies encastades en el paviment per on es desplacen les butaques. També es preveia els elements de mobiliari necessaris per al funcionament de la cabina de control i que no estaven inclosos al projecte d'arquitectura.

Els camerinos disposen d'un mobiliari bàsic perquè els actors es puguin canviar de roba i maquillar-se, així com d'un conjunt d'armariets amb pany i clau per deixar objectes de valor. Igualment, els complements necessaris per als serveis sanitaris es van incloure en el projecte.

L'amfiteatre que es troba a la planta primera, funciona amb cadires fixes d'un model i sèrie idèntics a les cadires lliscants de la platea donada l'especial distribució en grades per la necessitat d'aprofitar el nombre màxim de localitats amb una òptima visibilitat.

L'auditori, ubicat la planta segona, es preveia que es pogués resoldre amb butaques plegables i fàcilment desmuntables i apilables en uns carros, però no es va incloure en aquest projecte, deixant aquesta solució per a ser aplicada més endavant. En canvi, sí que es preveia l'adquisició de faristols i cadires pels músics així com cadires, taula i penja robes en el camerino. Els complements dels serveis sanitaris (papereres, assecadors de mans, etc.) queden també especificats en el projecte.

bottom of page