top of page
01
02
03
04
05
06
07
08

BARCELONA

AMPLIACIÓ ESCOLA SUÏSSA

Avantprojecte: 2001

UBICACIÓ

Carrer d'Alfons XII, 97

Barcelona, Espanya

AVANTPROJECTE

Les necessitats actuals de l’Escola Suïssa passen necessàriament per la substitució d’un dels edificis del seu conjunt -el més vell- per un de nou que no quedi aïllat des del punt de vista funcional tal com passa actualment. La proposta preveu la prolongació de l’edifici projectat per Robert Terrades seguint els mateixos criteris funcionals.

 

La planta baixa conté la biblioteca i els tallers de manera que, al marge de la correcta connexió amb l’accés, es resol també la sortida al pati de l’escola deixant de tenir un caràcter residual. El soterrani permet, per una banda, dotar de sortida alternativa a la de l’edifici actual on hi ha una sala polivalent, i de l’altra, situar-hi els vestidors amb relació còmode amb el pati.

 

La composició de les façanes responen també a aquest criteri d’allargar l’edifici existent introduïnt-hi algunes variacions destinades a facilitar el seu manteniment alhora que es fuig de la seva reproducció mimètica.

bottom of page