top of page
01
02

SANT BOI DE LLOBREGAT

CENTRE D'ESTUDIS DE RECICLATGE DEL CENTRE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Any de projecte: octubre 2003

UBICACIÓ

Masia Torre de la Vila, Carrer Riera del Fonollar,

Sant Boi de Llobregat, Espanya

PROJECTE BÀSIC

A la Masia Torre de la Vila de Sant Boi hi ha actualment el Centre d’Educació Ambiental que ha de dotar-se amb un Centre d’Estudis del Reciclatge destinat a fer comprendre, als alumnes del centres educatius, els avantatges ambientals, econòmics i socials que comporten el tractament apropiat dels residus sòlids que generem. 

 

Es pretén, a més, que el propi edifici es resolgui atenent als principis de sostenibilitat, tant energètica com des del punt de vista del reciclatge dels materials que s’utilitzin per a la seva construcció. A partir d’aquestes premisses es proposa situar la construcció encastada en un talús existent deixant la coberta enrasada amb la cota superior del terreny. 

 

La idea del recorregut per l’edifici dels diferents grups que visiten el centre és la que ha permès organitzar els diferents usos interiors que preveu el programa de necessitats així com la seva connexió amb els que es produeixen a l’aire lliure.

 

D’altra banda, la proposta incorpora els darrers sistemes de captació d’energia solar, tant per a l’a.c.s. com per a la calefacció, així com sistemes passius que permeten l’aprofitament o protecció de la radiació solar, i també un sistema de coberta enjardinada aljub que combina la seva capacitat aïllant com la de captació de les aigües pluvials per al seu posterior ús.

bottom of page