top of page
01
02
03
04

BARCELONA

AMPLIACIÓ DEL CAP DEL RAVAL NORD (ANTIC DISPENSARI ANTI-TUBERCULÓS)

Avantprojecte: setembre 2009

UBICACIÓ

Carrer de Torres i Amat, 8-10

Barcelona, Espanya

ALTRES COL·LABORADORS

Josep Maria Rovira

AVANTPROJECTE

 

L'edifici, del catàleg de Patrimoni  de Barcelona, és un dels millors exemples de l'arquitectura racionalista. Projectat pels arquitectes del GATCPAC Sert, Torres Clavé i Subirana al 1933 es va acabar de construir  al 1937.

Rehabilitat a la dècada dels 90, la seva reconversió en CAP ha quedat avui obsoleta mancat de superfície. A més, l'aparició d'una nova plaça allà on la seva presència quedava limitada per una mitgera permet enfocar millor l'ampliació.

Així, l'ampliació es farà cap avall amb dues plantes soterrani, tenint la primera façana a la plaça amb el nou accés a l'edifici. Un pati, disposat segons les directrius de l'edifici, dota als espais d'ús comú d'il·luminació natural . L'actuació en l'antiga mitgera convertida ara en façana, reforça la seva presència en la memòria històric-urbana de la ciutat.

 

bottom of page