top of page
01
02
03
04
05
06
07

SANT BOI DE LLOBREGAT

ESCOLA DE MÚSICA BLAI NET

Any del projecte: 1998
Final d’obra: 2001

UBICACIÓ

Carrer de Jaume I, s/n

Sant Boi de Llobregat, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La Masia Can Castellet es troba en la zona cèntrica de Sant Boi en uns terrenys que es trobaven tancats respecte la ciutat degut al desnivell considerable desde la planta baixa fins al carrer Jaume I, que es salvava amb un mur de contenció que aïllava l’edifici. D’altra banda la construcció es trobava en molt mal estat de conservació, sobretot els forjats, de manera que només se’n podien conservar les façanes sud, est i oest. La façana nord no existia com a tal ja que s’havien produït successives ampliacions en volums que més tard es van haver d’enderrocar.

La proposta havia de resoldre per una banda la connexió del nou equipament amb la ciutat i, per l’altra, utilitzar els murs existents com a contenidors d’un programa d’usos poc flexible. La masia, amb crugies d’uns cinc metres podia contenir totes les aules i la zona d’administració, necessitantse una ampliació per a l’aula de cor i orquestra en un nou volum que es situa amb façana al carrer Jaume I resolent la connexió amb la ciutat. La zona posterior de la masia, per la necesària reconstrucció era el lloc apropiat per a resoldre totes les circulacions, verticals i horitzontals, minimitzant així la intervenció en els murs interiors i facilitant l’obtenció de les superfícies necessàries per a les aules de l’escola.

bottom of page