top of page
01
02
03
04

BARECLONA

EDIFICI D'HABITATGES AL CARMEL

Any de projecte: 2008

UBICACIÓ

C/ Santa Rosalia, 113 - Josep Sangenís, 24

Barcelona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es tracta d’una parcel.la estreta i llarga de planta trapezoidal que presenta façana a dos carrers: al nº 24 del carrer Josep Sangenís, d’orientació NO, amb uns 8,00 m d’amplària i al nº 113 del carrer de Santa Rosalia amb 6,76 m orientada a SE.

Té una fondària promig, entre amdues façanes, de 29,10 m i un desnivell important entre les rasants de vorera al punt mig d’aquelles de més de 11 metres. A més, tant el carrer Josep Sangenís com el carrer Sta. Rosalia són vials amb força pendent amb uns diferencials de cota als extrems de façana d’uns 0,52 m i 0,44 m respectivament.

Atenent a la nova ordenació volumètrica del “Pla de Millora Urbana”, de l’Ordenança del Carmel i de la Normativa Urbanística del PGM el projecte preveu disposar els 11 habitatges entre els nivells 1 a 6 que defineix el pla, i distribuits per mitjà de dos nuclis verticals d’escala i ascensor de tal manera que des del carrer Josep Sangenís s’accedeix als 8 habitatges disposats en les 4 plantes pis (2 per planta) i des del carrer Sta. Rosalia s’accedeix als altres 3 habitatges, un per planta, per bé que el de planta baixa incorpora inferiorment un àmbit definit com de sobre rasant en el nivell 3 del Pla de Millora urbana que s’amplia cap al c/ de Sta. Rosalia com a zona de traster en soterrani.

Per a l’organització funcional dels habitatges, donada l’estretor de les façanes i la dimensió de la fondària edificable, ha estat necessari crear dos patis de llums, que permetin garantir l’il.luminació i ventilació de les peces interiors, de superfície conjunta no inferior al 12% en cada planta com determina l’art. 235 de les NN UU.

Un dels patis, a on ventilen exclussivament peces dels habitatges del carrer Josep Sangenís, és totalment interior i de 14,00 m2 de superfície per a les 4 plantes (nivells de 1 a 4) que s’hi aboquen, mentre l’altre, recolzat a una mitgera, té una superfície de 17,46 m2 i ventila 5 plantes d’habitacions i altres peces interiors tant dels habitatges amb accés al carrer Josep Sangenís com del de Sta. Rosalia.

A la planta baixa del carrer Josep Sangenís s’ha aconseguit ubicar quatre places d’aparcament a les que s’arriba en sentit ascendent, que és l’òptim segons el tall orogràfic del terreny per obtenir un esgraonat menys accentuat en la secció de l’edifici.

Respecte a la distribució dels habitatges són recaients a façana, en tots els casos, les sales d’estar-menjador que en els 8 habitatges d’accés des del carrer Sangenís incorporen també la cuina. La resta de peces principals, ventilen totes a través dels esmentats patis. Estan compostos per una peça de sala-cuina-menjador, un bany i dues habitacions, una individual i una de matrimoni.

Els habitatges de les plantes pis del carrer de Sta. Rosalia són els més grans compostos per una sala-menjador-cuina, bany, lavabo, i tres habitacions, dues individuals i una de matrimoni.

L’habitatge de la planta baixa de Sta. Rosalia és un habitatge singular, tipus loft, en que l’espai és un continu entre el nivell superior (nivell 4), a doble alçada, d’accés i sala-menjador, i l’inferior (nivell 3) on s’ubica la zona de dormir a la que es baixa per mitjà d’una escala de doble tram. Complerten el programa el bany i la cuina a dalt i la peça de traster, en zona de soterrani, a baix.

Les façanes de carrer són planes, només alterades per l’aparició d’uns simples balcons volats de dimensions normatives segons l’amplada de cada carrer, i es resolen amb tancament d’obra vista de totxo en tot el parament vertical, inclosa la planta baixa, excepte a l’interstici entre les obertures de les sales del carrer Josep Sangenís i entre les de la sala i la cuina del carrer de Sta Rosalia que es revesteixen amb planxa d’alumini anoditzat plata com les caixes de persiana de les pròpies obertures.

bottom of page