01
02
03
04
05
06
07

CANTONIGRÒS

CASA SIMON

Any de projecte: 1998

UBICACIÓ

Camí de l'Esquirol - Camí de Can Codina

Santa Maria de Corcó, Cantonigròs, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Situada en un dels extrems de la localitat s’aixeca aquesta casa, de 187 m2 construïts, sobreuna parcel·la de planta rectangular amb dos costats a carrers i els altres dos a finques veïnes. El rectangle està orientat en sentit longitudinal a eix nord sud, i té un lleuger pendent est-oest en sentit descendent, quedant molt ben orientada cap a les vistes.

L’habitatge -amb un programa de quatre dormitoris, bany complet, lavabo petit amb dutxa, cuina, menjador i sala d’estar, un estudi i garatge- es resol fonamentalment en una sola planta disposada longitudinalment en el terreny seguint l’eix nord-sud, tractant el costat est com a zona posterior i el sud i nord com a davanters, orientant les peces de la zona de día cap al sud -el sol- i cap a l’oest –vistes- i les de la zona de dormitoris també cap a l’oest. El garatge, l’accés, els banys i la cuina es situen en la banda est ajudant a tancar la casa aïllant-la dels veïns situats en cotes més altes. 

La zona de día –cuina, menjador i sala- està organitzada sense portes ja que cada espai queda ben definit i delimitat. L’alçada de la cuina s’ha minimitzat per tal de disposar a sobre l’estudi al que s’hi accedeix a través d’una escala que separa el nivell de la cuina i menjador del de la sala. Les peces es disposen en tres cotes diferents adaptant-se al pendent del terreny. Així, el garatge està situat en la cota superior, els dormitoris i la zona de día en un nivell intermig i la sala en l’inferior, definint alhora la organització del jardí en terrasses: la de l’accés amb rampa fins la cota de carrer, la del menjador amb pèrgola i una barbacoa, la de la sala i la de la part inferior en contacte amb el costat oest de la parcel.la.