top of page
01
02
03
04
05
06
07

CANTONIGRÒS

CASA SIMON

Any de projecte: 1998

UBICACIÓ

Camí de l'Esquirol - Camí de Can Codina

Santa Maria de Corcó, Cantonigròs, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Situada en un dels extrems de la localitat s’aixeca aquesta casa, de 187 m² construïts, sobreuna parcel·la de planta rectangular amb doscostats a carrers i els altres dos a finques veïnes. El rectangle està orientat en sentit longitudinal a eix nord sud, i té un lleuger pendent est-oest en sentit descendent, quedant molt ben orientada cap a les vistes.

L’habitatge (amb un programa de quatre dormitoris, bany complet, lavabo petit amb dutxa, cuina, menjador i sala d’estar, un estudi i garatge) es resol fonamentalment en una sola planta disposada longitudinalment en el terreny seguint l’eix nord-sud, tractant el costat est com a zona posterior i el sud i nord com a davanters, orientant les peces de la zona de día cap al sud (el sol) i cap a l’oest (vistes) i les de la zona de dormitoris també cap a l’oest. El garatge, l’accés, els banys i la cuina es situen en la banda est ajudant a tancar la casa aïllant-la dels veïns situats en cotes més altes. 

La zona de dIa (cuina, menjador i sala) està organitzada sense portes ja que cada espai queda ben definit i delimitat. L’alçada de la cuina s’ha minimitzat per tal de disposar a sobre l’estudi al que s’hi accedeix a través d’una escala que separa el nivell de la cuina i menjador del de la sala. Les peces es disposen en tres cotes diferents adaptant-se al pendent del terreny. Així, el garatge està situat en la cota superior, els dormitoris i la zona de día en un nivell intermig i la sala en l’inferior, definint alhora la organització del jardí en terrasses: la de l’accés amb rampa fins la cota de carrer, la del menjador amb pèrgola i una barbacoa, la de la sala i la de la part inferior en contacte amb el costat oest de la parcel.la.

bottom of page