top of page
01
02
03
04
05
06
07
08

BARCELONA

HOSPITAL 

VETERINARI MONTJUÏC

Any de projecte: març 2008

Final d'obra: octubre 2009

UBICACIÓ

Carrer de Mèxic, 28-30

Barcelona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Al barri de Sants-Montjuïc, en un gran local de planta baixa i planta soterrani, es construeix el nou Hospital Veterinari Montjuïc amb la pretensió de convertir-se en centre de referència en la cura d'animals.

Al programa bàsic d'atenció, consistent en les àrees de consulta, hospitalització, quiròfan i administració, s'hi afegeixen tot tipus de serveis com botiga i cafeteria, sala de rehabilitació i perruqueria.

A més, en la seva voluntat de dirigir la seva oferta al conjunt de centres veterinaris de la ciutat, s'ha dotat d'una complerta àrea de diagnosi amb equips de resonància magnètica, TAC, ecografia i radiologia.

En la disposició de les diverses  àrees s'han prioritzat les característiques de l'ús i s'han distribuït en planta baixa les destinades als serveis al públic d'horari diurn amb un accés únic per a vianants.

A la planta soterrani s'han concentrat les àrees privatives de l'hospital per l'ús exclusiu del personal sanitari, a excepció de la sala d'urgències, d'atenció també nocturna.
 
Parcialment la planta soterrani es destina a aparcament, donant lloc a un segon accés. Un nucli vertical d'escala i ascensor uneix ambdues plantes organitzant alhora les múltiples circulacions. Finalment i complertant la complexitat del programa es desenvolupa també al soterrani una àrea de seminaris multidisciplinars.

La formalització física dels espais ha estat condicionanda per la preexistència dels elements que conformen el contenidor on la recerca constant de transparències i el joc d'alçàries dels sostres han garantit la qualitat dels espais.

bottom of page