top of page
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

SANT BOI DE LLOBREGAT

BUFET ARIAS ADVOCATS

Any de projecte: juny 2004

Final d'obra: desembre 2005

UBICACIÓ

Carrer d'Hercegovina, 33

Barcelona, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La proposta contempla l'adequació de les superfícies existents a partir de 5 operacions que resolen les necessitats plantejades:
1- Netejar el contenidor de divisòries, cel rasos i revestiments existents deixant els murs perimetrals i els sostres amb la textura del material constructiu original: formigó i obra de fàbrica.
2- Ubicar la nova escala de connexió entre els dos soterranis ordenant les circulacions del conjunt.
3- Situar la barra de peces tancades -sales de reunions i espera, magatzem i zones de serveis- longitudinalment i tractant-la com un moble.
4- Ordenar les sales obertes de treball a partir de la disposició del mobiliari definint cada zona de treball individual.
5- Pavimentar tot el conjunt amb un mateix material, tractar murs i sostres existents amb pintura i deixar les instal·lacions vistes. 

bottom of page