top of page
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

CANTONIGRÒS

CASA BADOSA

Any projecte original: desembre 1992

Reforma 1a fase: març 2007

Reforma 1a fase: març 2008

UBICACIÓ

Carrer Nord, 2

Sant Pere Pescador, Espanya

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Es tracta d’una reforma d’un edifici ja construït, de planta baixa més dues plantes pis. L’any 1992 es van reformar a fons la planta baixa i la planta primera, deixant-se per a una posterior actuació la intervenció de la segona planta que és el que aborda el present projecte.

 

L’any 2007 es va fer una actuació de substitució de biguetes d’una zona del sostre de la segona planta per garantir-ne l’estabilitat. L’edifici no presenta patologies aparents vinculades al comportament estructural dels sostres, els murs de càrrega ni la fonamentació.

A 2008, l’estat actual de l’habitatge no es modifica ja que es pretenia exclusivament arranjar la segona planta per tal de tenir unes superfícies per a usos diversos no definits actualment i que podrien ser com a lloc d’estudi, com a sala per a televisió, com a menjador ocasional. El programa d’habitatge queda resolt en la planta baixa i en la primera. En la baixa hi ha l’accés, la sala d’estar, la cuina, el menjador, una biblioteca, un rebost, un dormitori i un bany, al marge del garatge que es troba en una construcció una mica separada de l’edifici principal. En la segona planta hi ha tres dormitoris, dos banys i un traster. En la planta segona hi ha alguns espais sense ús específic.

El projecte preveia ubicar un lavabo tal com ja es va preveure quan es van arranjar les plantes inferiors i també estintolar alguns murs per tal de disposar d’un espai sense separacions que és el que millor respon a les necessitats del promotor. També es va contemplar la possibilitat de situar un office amb una pica per a un ús ocasional de menjador. Es preveia també convertir la coberta de teules de la planta primera en una terrassa amb una pèrgola que proporcioni alhora llum natural a l’interior obrint un gran finestral.

Per altra banda també es pretenia donar una certa continuïtat volumètrica exterior a l’edificació, construint uns pilars a la façana principal en la zona de la terrassa per a suportar la pèrgola i per completar el volum del conjunt que actualment queda escapçat.

bottom of page